ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان
نمای بیرونی خلوت کریمخانی

تالار برلیان

تالار آینه

عمارت بادگیر

نمای داخلی عمارت بادگیر

حوضخانه

نمای بیرونی تالار اصلی

نمای داخلی عمارت الماس

تخت مرمر

موزه مخصوص

تالار ظروف

سرسرا

تالار اصلی

تالار عاج

نگارخانه

نمای غربی کاخ ابیض

نمای بیرونی تخت مرمر

نمای شرقی کاخ ابیض

تالار برلیان

تالار اصلی

تالار برلیان

(نقاشی از صنیع الملک(نگارخانه

کاشی برجسته

(غرفه قهوه خان(کاخ ابیض

نمایی از سرسرا

(شمس العماره اثر محمودخان(نگارخانه

(فالگیر اثر کمال الملک(نگارخانه

(نورعلی شاه اثر اسماعیل جلایر(نگارخانه

(نقاشی اثر ایوازفسکی(حوضخانه

(محمد شاه اثر احمد(نگارخانه