ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان



تصویر سراسر نمای محوطه بیرونی تالار اصلی

تصویر سراسر نمای تالار سلام

تصویر سراسر نمای طبقه اول شمس العماره

تصویر سراسر نمای محوطه بیرونی عمارت بادگیر

تصویر سراسر نمای طبقه اول شمس العماره

تصویر سراسر نمای طبقه اول شمس العماره

تصویر سراسر نمای محوطه بیرونی شمس العماره

تصویر سراسر نمای حوض خانه