ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان

حدود 58 ثانیه از فیلم بازیافته مربوط به دوره قاجار ( مظفری ) که در سال 1370 خورشیدی /1990 میلادی در کاخ گلستان شناسائی شده و امور بازیابی آن توسط مرکز ملی سینمای فرانسه و آرشیو فیلم آن کشور به انجام رسید