ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستانپیشینه دفتر فنی

واحد دفتر فنی در دوره مدیریت قبل از جناب آقای دکتر انیسی بصورت متمرکز و فعال وجود نداشت امّا با تصمیم مدیریت وقت، دفتر فنی تشکیل گردید که امور عمرانی و مرمتی مجموعه در این بخش طراحی، نظارت ، کنترل و اجرا می شد.
دفتر فنی در میان سالهای 1380 تا 1389 توسعه بیشتری یافت بطوریکه قریب 5 الی 6 نفر از کارشناسان و رشته های مرمت و معماری مشغول به فعالیت بودند که همین امر موجب شتاب بیشتری در امورمرمتی و عمرانی مجموعه را فراهم نمود.
از سال 1389 تا زمان حاضر بواسطه حضور کارشناسان ارشد رشته مرمت و معماری نسبت به دورهای گذشته امور عمرانی و مرمتی مجموعه با نگاه علمی تر  دقیق تر پیگیری می شود بطوریکه قریب به 50 درصد فعالیت های اجرائی کاخ گلستان توسط دفتر فنی مجموعه طراحی، نظارت و کنترل می شود.

ارائه خدمات

بیشترین حجم خدمات ارائه شده توسط دفتر کاخ گلستان به دانشجویان و محققان رشته های مرمت بنا – عمران و معماری موزه داری می باشد.
علاوه بر ارائه اسناد فوق اطلاعات مربوط به سبک معماری مواد و مصالح و سایر نیازهای پژوهشی در اختیار مراجعه کنندگان قرار می گیرد.

ضوابط و نحوه ارائه خدمات

دانشجویان و محققین گرامی جهت استفاده از نقشه ها، اسناد و اطلاعات موجود در این دفتر می بایست از دانشگاه و یا سایر نهادهای مربوطه معرفی نامه دریافت نمایند وپس از اخذ دستور مدیریت محترم مجموعه با مراجعه به این واحد و مذاکره با کارشناسان دفتر فنی از امکانات موجود بهره مند شوند.
دفتر فنی
پست الکترونیک دفتر فنی: در حال تکمیلخواهشمند است جهت ارتباط با این واحد به آدرس: میدان پانزده خرداد، کاخ گلستان، ساختمان معاونت،طبقه اول،دفتر فنی مراجعه نمایید.
تلفن تماس: (داخلی 202) 38- 33113335