کاخ گلستان

تاریخ: 17 شهریور 1399

مرمت آیینه کاری کاخ گلستان به روایت صدا و سیما

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آیینه کاری در بنا علاوه بر ایجاد درخشش ، زیبایی، و نور سبب آرامش بیننده می شود، این ها نکات ظریفی است که هنرمندان ایرانی درمعماری سنتی به آن ها توجه خاصی داشتند و همین مسئله به معماری ایرانی ویژگی خاصی بخشیده است.

هنر آیینه کاری از سده 10 هجری با آیینه ها و شیشه های شکسته کالاهای وارداتی، توسط هنرمندان ایرانی ابداع و زینت بخش بناهای تاریخی شد.