کاخ گلستان

تاریخ: 25 اسفند 1401

درقالب برنامه «آنگه ستایش خرد»،یکی از نفیس ترین شاهنامه های گنجینه کاخ گلستان به نمایش در می آید.

درقالب برنامه «آنگه ستایش خرد»،یکی از نفیس ترین شاهنامه های گنجینه کاخ گلستان به نمایش در می آید. 

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از نمایش یکی از نفیس ترین شاهنامه های محفوظ در گنجینه این مجموعه جهانی در روز 25 اسفند خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، آفرین امامی با اشاره به مناسبت گرامیداشت پایان سرایش شاهنامه و استقبال از نوروز باستانی عنوان کرد: این مجموعه جهانی یکی از نفیس ترین شاهنامه های محفوظ در گنجینه کاخ گلستان در قالب برنامه «آنگه ستایش خرد» به نمایش می گذارد.

وی ادامه داد: این تک اثر نسخه فاخر شاهنامه به مدت دو ساعت در عمارت بادگیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از ساعت 15 تا 17 در روز پنجشنبه 25 اسفند به نمایش گذاشته می شود.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان تصریح کرد: به همراه نمایش این شاهنامه نفیس، برنامه های جانبی از جمله شاهنامه خوانی و اجرای نوازندگی موسیقی با حضور اساتید شاهنامه خوانی و هنرمندان نقال در جلوی عمارت بادگیر برای عموم گردشگران برگزار می شود.

انتهای خبر/

Displaying one of the most exquisite Shahnameh editions preserved in the Golestan Palaces treasure in the "Angah Setayesh Kherad" program.

The director of the World Heritage Complex of Golestan Palace announced the display of one of the most exquisite Shahnameh editions preserved in the treasure of this world heritage complex on March 16.

According to the public relation office of Golestan Palace World Heritage Complex report, Afarin Emami, by referring to the occasion of commemorating the Shahnameh compilation and celebrating the ancient

Nowruz, said: This world complex in the program of " Angah Setayesh Kherad" displays one of the most exquisite Shahnameh editions preserved in the Golestan Palace treasure.

She continued: This unique work of the luxurious edition of Shahnameh will be exhibited for two hours in the Badgir Edifice of the World Heritage Complex of Golestan Palace from 15:00 to 17:00 on Thursday, March 16. The Director of the Golestan Palace World Heritage Complex stated: In addition to displaying this exquisite Shahnameh, with the presence of Shahnameh reading masters and Naqal artists, other programs such as Shahnameh reading and music performances will be held in front of the Badgir Edifice for visitors.