کاخ گلستان

تاریخ: 30 دی 1401

بازدید نوروزی جناب آقای ادیب زاده سرپرست محترم اداره کل موزه های کشور  از مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان

 

بازدید نوروزی جناب آقای ادیب زاده سرپرست محترم اداره کل موزه های کشور  از مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان

.

#وزارت_میراث_فرهنگی_گردشگری_و_صنایع_دستی 

#کاخ_گلستان 

#مجموعه_میراث_جهانی_کاخ_گلستان 

#golestanpalace 

#golestan_museum

#worldheritagesite