کاخ گلستان

تاریخ: 26 خرداد 1401

سخنرانی با موضوع " بررسی ساختاری آثار عاجی موزه مخصوص کاخ گلستان "


به مناسبت روز پژوهش 25 آذرماه
سخنرانی با موضوع " بررسی ساختاری آثار عاجی موزه مخصوص کاخ گلستان "
با پژوهشگری ماندانا طیبی از پژوهشگران پژوهشکده حفاظت و مرمت میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی
این سخنرانی به بررسی تخصصی - ساختاری آثار عاج در موزه ها و بطور ویژه عاج های موجود در موزه مخصوص کاخ گلستان می پردازد.
از آنجا که آثاری از جنس عاج و استخوان دارای مواد سازنده مشابه می باشند احتمال ابهام در خصوص انجام روش های صحیح حفاظت و مرمت در مورد این آثار وجود دارد این پژوهش با هدف بررسی ساختاری آثار منسوب به عاج در موزه مخصوص کاخ گلستان انجام شده است و پژوهشی کاربردی جهت شناسایی روش های صحیح حفاظت از این آثار ارزشمند است.
در این طرح روش های آزمایشگاهی و قیاسی به کار گرفته شده و با استفاده از مطالعات تطبیقی و آزمایشات غیرمخرب و بطور خاص مطالعات میکروسکوپی به شناسایی ساختار و تشخیص جنس این آثار پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش ضمن مستند نگاری دقیق آثار می تواند منجر به ارائه طرح حفاظتی دقیق تری گردد.
لازم به ذکر است این سخنرانی از طریق صفحه رسمی اینستاگرام کاخ گلستان برای علاقه مندان و پژوهشگران محترم قابل دسترسی است.