کاخ گلستان

تاریخ: 26 خرداد 1401

به مناسبت روز جهانی معلولان کاخ گلستان میزبان ناشنوایان بود


به مناسبت روز جهانی معلولان

کاخ گلستان با دستانی گویا
میزبان ناشنوایان عزیز بود
همچین دراین بازدید دانشجویان عزیز هم به مناسبت روز دانشجو از کاخ گلستان بازدید کردند.