کاخ گلستان

تاریخ: 26 خرداد 1401

صفحه رسمی کاخ گلستان هفده هزار نفری شد.


پیج کاخ گلستان هفده هزار نفری شد.
ممنون از همه شما عزیزان و دوستان عزیز مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان که همراه صفحه رسمی مجموعه ه‍ستید.