کاخ گلستان

تاریخ: 09 فروردین 1400

توصیه های آقای محمدرضا کارگر در مورد شرایط ویژه بازدید از موزه ها

اخبار گلستان توصیه های آقای محمدرضا کارگر در مورد شرایط ویژه بازدید از موزه ها در روزهای کرونایی و توضیحات خبرنگار شبکه خبر مدیریت و معاونت محترم مجموعه میراث جهانی کاخ گلستا