کاخ گلستان

تاریخ: 11 دی 1398

کاپ

  مشخصات اثر: نقاشی روی چینی  و فلز کاری   

 ساخت: کشور فرانسه

امضاء هنرمندA.boret  قرن 19 میلادی فرانسه بر روی اثر نقش شده است.