ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


نشست رونمایی و نقد وبررسی کتاب بانو ضیاءالسلطنه، خوشنویس قاجاری تبار


نشست رونمایی و نقد وبررسی کتاب« بانو ضیاءالسلطنه،  خوشنویس قاجاری تبار» در تاریخ 96/07/11 درساعت 10-12 در سالن پرهام ساختمان آرشیو ملی برگزار گردید.

در این جلسه که مؤلف کتاب خانم طاهره ملامحمدی حضور داشت،  خانم دکتر نوش آفرین انصاری و آقای دکتر محمدمهدی هراتی و آقای دکتر مهدی محقق سخنرانی داشته و در مورد کتاب و شخصیت خوشنویسِ مطرح در آن و نیز آثار خوشنویسی وی و نیز تبار خانوادگی بانو ضیاءالسلطنه صحبت داشتند.  

در ابتدا خانم دکتر انصاری درباره خاطراتی که از کودکی و درباره بانو ضیاءالسلطنه جد مادری خود داشتند صحبت کرده و وی را بانویی متشرع و پایبند به آداب معرفی نمودند.
ایشان از کوشش‌های خانم ملامحمدی در گردآوری این مجموعه که قابلیت یک کتاب را یافته است مجید کردند. آقای دکتر هراتی درباره ملاحظات تذهیب و نیز خطوط مختلف در نسخه‌های  معرفی شده در این کتاب و نیز مشخصه‌های آثار خطی و قرآن نگاری‌های ضیاءالسلطنه مطالب مبسوطی را مطرح نموده و درباره طراحی‌های جلد و پشت جلد کتاب توضیحاتی دادند. سپس خانم ملامحمدی مؤلف کتاب، درباره چالش‌های گردآوری مجموعه اسناد موجود در کتاب صحبت داشتند و اشاره کردند که اسناد کتاب از سایت دانشگاه هاروارد با عنوان «دنیایزنان قاجار» برداشته شده و در آرشیوهای ایران سندی درباره ضیاءالسلطنه در دسترس نبوده. در ادامه آقای دکتر محقق درباره زنان برجسته‌ای که در تاریخ اسلام خود نویسنده و یا مشوق نگارش برخی رسائل بودند اشاراتی داشتند.
در انتها آقای فراستی درباره مهرهای زنان قاجار که در دربار صاحب نقش و نفوذ بودند صحبت کردند و اضافه نمودند که در منابع تاریخی و در میان اسناد می‌ توان گزارش‌ ها و ردپا هایی از این حضور و نفوذ را پیدا نمود.منبع خبر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی