ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


برگزاری کارگاه قصه گویی و نقاشی برای کودکان و نوجوانان مهر هستی در کاخ گلستان


در تاریخ سه شنبه 28/6/96 درمحوطه مردم شناسی برای تعدادی از کودکان و نوجوانان مهر هستی کارگاه قصه گویی ، نقاشی پرنده صلح و دوستی برگزار گردید، همچنین کودکان از موزه های ضلع جنوب نیز بازدید بعمل آوردند.