ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


معرفی کتاب بانو ضیاءا لسلطنه خوشنویس قاجاری تبار،از کتابخانه چاپی کاخ گلستان


کتاب بانوضیاءالسلطنه- خوشنویس قاجاری تبار، تلاشی دیگر از طاهره ملامحمدی، امین اموال و مسئول کتابخانه کاخ گلستان است که به معرفی شخصیت و آثار ضیاءالسلطنه دختر هفتم فتحعلیشاه، پادشاه قاجاری پرداخته شده است. این اثر دومین کار وی بعد از کتاب بانوان خوشنویس قاجار از زینب شَهده تا ام سلمه می باشد. ملامحمدی این مطالعه را در قالب تحقیق و پژوهشی وسیع بطور تخصصی از 1390 تحت عنوان پایان نامه کارشناسی خود آغاز نموده و تاکنون بصورت مقالات متعدد، سخنرانی و برگزاری همایش ها و معرفی آثار بانوان و در نهایت چاپ کتاب به انجام رسانده.

بانوضیاءالسلطنه- خوشنویس قاجاری تبار، در سال 1396 در شمارگان 300 نسخه، در 64 صفحه با قطع وزیری با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری وکاخ گلستان به چاپ رسیده است. که مشتمل بر: زندگینامه و جهات شخصیتی این بانو، سه قرآن که از وی بدست مانده، انواع مکاتبات داخلی و خارجی وی، قباله ازدواج و نقشه محل دفن این بانوی گرانقدر اشاره شده است.

هدف از این تحقیق، بستری برای معرفی کامل از تمام بانوان هنرمند و خوشنویس تاریخ ایران زمین است که توانستند پابه پای مردان عصر خویش در عرصه هنر یکه تازی کنند اما نامی از آنان به میان برده نشده.