ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


اجرای برنامه های فرهنگی در کاخ گلستان برای کودکان اوتیسم

برنامه های فرهنگی و هنری برای کودکان اوتیسم در مجموعه فرهنگی و هنری کاخ گلستان 22 مرداد برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی کاخ گلستان، این مجموعه تاریخی در هفته «هنر و اوتیسم» با همکاری انجمن اوتیسم ایران برای کودکان اوتیسم برنامه های هنری و فرهنگی مانند نقاشی دیواری و نمایش خلاق 22 و 23 مرداد برگزار می کند. همچنین در روزهای سه شنبه هر هفته کارگاه آموزش خلاقیت از ساعت 10 تا 12 برای کودکان بی سرپرست و بد سرپرست برپا می شود.