ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


نمایشگاه دفاع مقدس


به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس نمایشگاه دفاع مقدس در موزه مردم شناسی کاخ گلستان از مورخ 28/6/95 به مدت یک هفته برگزار می باشد .