ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


معرفی کتاب تاریخ جهان آرا ،از کتابخانه چاپی کاخ گلستان

نام کتاب: تاریخ جهان آرا

مولف: قاضی احمد غفاری قزوینی

(از روی نسخه عکسی استانبول که به همت و سعی استاد مجتبی مینوی برای دانشگاه تهران تهیه با مقابله چندین نسخه معتبر قدیمی و نسخه محشی علامه قزوینی)

انتشارات: حافظ

سال: 1343

تعداد صفحه:  392

قیمت: 200 ریال

بیو گرافی:

قاضی احمد مردی فاضل و منشی و شاعر و خوش خط و مورخ بوده و همواره در پیش امرا و شاهزادگان صفوی محترم و معزز می زیسته و مدتی نیز در دستگاه سام میرزا مولف تحفه سامی مقیم بوده و در آخر کار به عزم حج عازم مکه معظمه شده ولی در مراجعت در بندر دیبال سند سال 975 فوت کرده است. قاضی احمد غفاری در تاریخ،  مولف دو کتاب نفیس  و معتبر است یکی همین تاریخ نگارستان و دیگری نسخ جهان آراء. شیوه تاریخ نویسی مورخان و تلقی آنان از تاریخ معمولاً در معرض تاثیرات مستقیم جریان ها و رویدادهایی قرار دارد که در دراِزای حیات آنان روی می دهند. کتاب تاریخ جهان آرا، اثر قاضی احمد غفاری قزوینی یکی از وقایع نامه نویسان سرشناس عهد سلطنت شاه طهماسب اول است. مولف تلاش کرده تا در تصنیف خود وقایع، رخدادها و مسائل روی داده در زمان حیاتش را روایت گر باشد. قاضي احمدبن محمدغفاري قزويني از اعقاب عالم معروف عبدالغفار قزويني مولف كتاب الحاوي الصغير است. پدرش قاضي محمد در شهر ري سمت قضا داشته و با تخلص وصالي اشعاري مي سروده و به سال 933 فوت كرده است. معتبر ترین ماخذ شرح حال قاضی محمد و قاضی احمد ترجمه ایست که سام میرزای صفوی فرزند شاه اسماعیل اول که با آنها معاصر و بلکه معاشر هم بوده در تحفه سامی آورده است و در ضمن آن، عصر زندگی، شرایط  و وضع اجتماعی پدر و پسر را هم به خوبی نشان می دهد و چون دیگران نیز از آنچه درباره آن ها نوشته اند ماخوذ از این تذکره می باشد.

فهرست مطالب:

در بیان کمیت زمان

در تحقیق معنی پیغمبری

در احوال انبیا و اوصیا صلوات الله علیهم مشتمل بر دو آیت

در ذکر انبیاء

در احوال سلاطین عالم مشتمل بر دو صفحه

صحیفه اول در فرق قبل از اسلام مرتب در دو صفحه

 پیشدادیان

در ذکر کیانیان

سلاطین غیر عجم مبنی بر شش سطر

ملوک بابل

 سلاطین سر یانین

 سلاطین یونان

 سلاطین اندلس

 سلاطین یمن

 اسماعیلیه مصر

در حکام سلجوقی تمام ایران

سلاطین آل عثمان .........