ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


معرفی آلبوم 95 متعلق به اسناد تصویری کاخ گلستان

آلبوم به شماره اموالی 95 جزء  معدود آلبومهای اویس میرزا در آلبوم خانه کاخ گلستان است، این آلبوم دارای جلد چرمی ماشی رنگ وسایز  آلبوم cm 5/22*5/31 می باشد ، تاریخ تهیه آلبوم سال  1282 ه ق می باشد. این آلبوم فاقد شیشه بوده و دارای 8 قطعه عکس می باشد. محتوای چیدمان آلبوم یا عکس ها  از نقش رستم شروع می شود و در ادامه تصاویری از دروازه ملل تخت جمشید ،کاخ تچر، دورنمایی از شیراز، کعبه زرتشت و نمایی از   تخت  جمشید نمایی دیگر  از ستونهای تخت جمشید و  باغ تخت شیراز، لازم به ذکر است برروی  شش قطعه از عکس ها امضای سلطان اویس با حروف انگلیسی دیده می شود این امضاء پایین سمت راست تصویر دیده می شود. سلطان اویس میرزا متولد 1255 ه ق پسر بزرگ حاج فرهاد میرزا معتمد الدوله و داماد عموی خود سلطان مراد میرزا حسام السلطنه بوده و در سال 1282 ه ق که حکومت همدان حکومت کردستان شده و به فرهاد میرزا معتمدالدوله  واگذار شد او از طرف خود سلطان اویس میرزا را به حکومت آنجا فرستاد.