ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


اتمام گارگاه آموزش فن بیان و سخنوری در کاخ گلستان

 کارگاه ها ی فن بیان و سخنوری در 6 جلسه دوساعتی ( یک ساعت تئوری در سالن اجتماعات موزه مردم شناسی و یک ساعت عملی در چادرخانه) ازساعت 9صبح  الی 11  به مدت 6 روز  توسط استاد امرایی با هماهنگی واحد آموزش سازمان میراث فرهنگی جهت پرسنل در کاخ گلستان برگزارشد .