ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


ساعت بازدید از مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در ایام ماه مبارک رمضان

مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در ایام ماه مبارک رمضان از ساعت 10 الی 17 در خدمت بازدیدکنندگان محترم می باشد.