ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


معرفی کتاب تاریخ سیاسی پارث "اشکانیان" ،از کتابخانه چاپی کاخ گلستان

نام کتاب: تاریخ سیاسی پارث «اشکانیان»

نویسنده: نیلسون دوبواز

ترجمه: علی اصغر حکمت

انتشارات: ابن سینا

سال:1342

تعداد صفحه: 291

فهرست فصول:

 1- پیدایش پارث

2- قدیمی ترین مناسبات پارث ها با بیگانگان

3- سرحدان هند و ایران

4- شکست حرّان

5- کشمکش در شام

6- آنتونی و ارمنستان

7- کشمکش در دره ی فرات

8-  پیکار کوربولو

9- پارث در عالم تجارت و ادب

10- تراجان در ارمنستان و بین النهرین

11- سقوط شاهنشاهی پارث

مقدمه:

حوادث و تحولات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی یک دوره ممتد چهار صد و هفتاد ساله از تاریخ وطن ما چنانچه باید و شاید در منابع فارسی مورد بحث و بررسی واقع نشده است. و اگر مطالعات و تحقیقات متاخرین نمی بود این قسمت از تاریخ ایران به طور جاودان در ظلمت جهل و نسیان پوشیده و پنهان می ماند. فردوسی بزرگترین، جامع روایات و حماسه های ایران از عصر و زمان اشکانیان به کلامی کوتاه که از 18 بیت تجاوز نمی کند، اکتفا کرده و آن شاهان نامدار را «ملوک الطوایفی» لقب داده و از آنها فقط نه تن را نام می برد که تنها پنج تن از آن میان با تاریخ واقعی مطابقت دارند و به این دو بیت ختم مقال می کند:

«چو کوتاه شد شاخ و هم بیخشان                                             نگوید جهان دیده تاریخشان

از ایشان به جز نام نشنیده ام ،                                                  نه در نامه خسروان دیده ام »

شاهانی که چهارصد و هفتاد سال ملیت و تمدن ایران را در قبال تهاجم و تجاوز سلوکید های یونانی و قیصر های رومی در مغرب و در برابر ایلغار و حمله قبایل صحرا نشین : سیت ها و ساکاها و آلان ها در شرق و شمال کشور خود پاسداری و محافظت کردند و در میدانهای نبرد بیرق استقلال وطن خویش را با شجاعت و شهامتی حیرت انگیز نگاه داشتند و بر صفحات پر افتخار تاریخ ایران افزودند،البته سزاوارند که سرگذشت زندگانی و کارکردهای ایشان مفصل نگاشته شود و در جهان بجای ماند. پیدایش زبان پهلوی که مادر زبان فارسی امروزی است و آثار مختصری که از آن زبان و از آن عهد به جای مانده، دلیل بر توسعه ادب آن عصراست و بسزا مبدا تاریخ فرهنگی عظیم ایران شمرده می شود.