ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


بازدید معاون رئیس جمهوری از نمایشگاه قالیچه هاوعکسهای دوره ناصری درکاخ گلستان

بازدید معاون رئیس جمهوری از نمایشگاه قالیچه هاوعکسهای دوره ناصری درکاخ گلستان

عکاس:مرتضی لطف اللهی


منبع خبر : میراث آریا