ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


جشنواره نقالی و شاهنامه خوانی با رونمایی شاهنامه بایسنقری ثبت شده در حافظه جهانی یونسکو

رونمایی شاهنامه بایسنقری به کوشش بنیاد فردوسی ، جشنواره نقالی و شاهنامه خوانی با رونمایی شاهنامه بایسنقری ثبت شده در حافظه جهانی یونسکو ،28 اردیبهشت ساعت 16 به میزبانی مجموعه جهانی کاخ گلستان برگزار گردید.