ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


بازدید جامعه شناسان خارجی از کاخ گلستان

جامعه شناسان 7 کشور از تالارها و موزه های کاخ گلستان بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی کاخ گلستان، اساتید جامعه شناس ایرانی به همراه 7 نفر از جامعه شناسان کشورهای ایتالیا، استرالیا، اتریش، ژاپن، قزاقستان، ترکیه و الجزایر از مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان بازدید کردند. این جامعه شناسان به دعوت دانشگاه خوارزمی، انجمن جامعه شناسان ایران و مرکز مطالعات علوم انسانی و فرهنگ برای شرکت در دومین همایش "ضرورت گفتگو در علوم انسانی «جهانی سازی علوم انسانی- اجتماعی»"، برای نخستین باربه ایران سفر کرده اند.

تمامی این جامعه شناسان خارجی با بازدید از کاخ گلستان تحت تأثیر فرهنگ ایران قرار گرفتند و از شاهکار معماری ایران به ویژه آیینه کاری های آن شگفت زده شدند. یکی از موزه هایی که مورد توجه آنها قرار گرفت، موزه مردم شناسی بود که در آن اقوام مختلف ایران با پوشش محلی، به همراه آیین های سنتی ایران به نمایش گذاشته شده است.