ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


معرفی کتاب ناصر خسرو و اسماعیلیان،از کتابخانه چاپی کاخ گلستان

نام کتاب: ناصر خسرو و اسماعیلیان

تالیف: آ.ی. برتلس

ترجمه: ی.آرین پور

انتشارات: بنیاد فرهنگ ایران

سال: 1346

تعداد صفحه: 323

فهرست مطالب:

باب اول: عهد ناصر خسرو

بسط مالکیت عمده در عهد ناصر خسرو، سیستم خراج و اراضی سلطانی، املاک و دهقانان ....

باب دوم: اسماعیلیان تا قرن یازدهم

سخنی چند از تاریخ تحقیق درباره اسماعیلیان و قرمطیان، فاطمی و تبلیغات فاطمیان، اصل امامت و نقش آن در نهضت های قرمطیان و تاسیس دولت فاطمی وتبلیغات فاطمیان، فاطمیان و ابو سعیدیان، عقاید درباره امامت تا ظهور مذهب اسماعیلی....

باب سوم: اسماعیلیان در عهد ناصر خسرو

کشاکش پادشاهان غزنوی با اسماعیلیان و قرمطیان، بر انداختن سلطان محمود، قرمطیان را در مولتان....

باب چهارم: زندگی و فعالیت ناصر خسرو

شرح احوال ناصر خسرو، چهل سال اول زندگانی ناصر خسرو، بازگشت به وطن و فعالیت سیاسی

باب پنجم: روابط ناصر خسرو با اسماعیلیان

عقاید ناصر خسرو در معنی «علم» و«دین حق» و زور گوئی، بیان معنی «علم» در تالیفات ناصر خسرو.....

مترجم در ابتدا این گونه بیان می کند: دانشمند فقید یوگنی ادواردوویچ برتلس، دوست صدیق مردم ایران و یکی از خاورشناسان متبحر در ادبیات زبان پارسی، در محافل علمی و ادبی کشور ما فرد ناشناسی نیست، وی در چهل سال کوشش مستمر ادبی خود بیش از صد کتاب و رساله درباره ادبیات و هنر ایران نوشت، آندره برتلس پسر دانشمند فقید یوگنی، از علمای جوان شوروی و نامزد علوم زبان شناسی است، وی همانند پدرش همت خود را به خدمت هنر .و ادبیات ایران گمارده است. مطالب سودمند و پر ارزش همین کتاب که ترجمه فارسی آن به نظر خوانندگان عرضه می شود و دقت و صداقت بی نظیری که وی در تحقیق تاریخ و فلسفه مذهب اسماعیلی و تعیین حقیقت روابط حکیم ناصر خسرو با این طایفه به کار برده است ، بهترین معرف فضل وکمال و احاطه و تتبع او در این زمینه می باشد.

پیشگفتار:

نام ناصر خسرو- شاعر، حکیم، جهانگرد و مبلّغ کیش اسماعیلی در قرن یازدهم میلادی- درطول مدت نهصد سال در هاله ای از افسانه ها محصور است. از زندگانی پر عجایب او چند روایت کتبی به دست ما رسیده است. اینها افسانه هایی است که در ازمنه مختلفه بوجود آمده و ظاهرا قسمتی از آنها مربوط به چند ده سال اول بعد از مرگ او می باشد. ناصرخسرو 15-20 سال آخر عمر خود را در ده یمگان گذرانیده و امروز تربت وی در آنجا زیارتگاه مردم است و هم اکنون در دره کوهستانی پامیر، روایاتی درباره او زبانزد عموم می باشد. پیدایش یک رشته «داستان درباره ناصر » تصادفی نبوده و بی تردید ناشی از علاقه فوق العاده معاصران وی و نسل های آینده به «شخصیت» او می باشد. شرح زندگانی واقعی ناصر خسرو، حتی در مقام مقایسه با شرح حال پیچیده ابن سینا، سعدی و یا مسعود سعد سلمان، بسیار روشن است. وی در دوران جوانی از درباریان سلطان محمود، جهانگشاه بزرگ غزنوی و بعد جهانگرد کنجکاوی است که «عالم اسلام» را از هند تا مصر زیر پا نهاده، و از آن پس ملحد خطرناکی است که تنها بردن نامش در فقهای تسنن ایجاد وحشت و نفرت می کند، مبلّغ و داعی بی باک و بالاخره مردی است که به یک دره کوهستانی دور دست رانده شده و در آنجا با سخنان خود مبارزه با فقهای تسنن را بی محابا ادامه می دهد، اشعار و رسالات فلسفی می نویسد و در نوشته های خود بر ضد فشار تفتیش عقاید بر می خیزد. بزرگ زاده، دانشمند تاجیکی نخستین کسی است که به جنبه ساختگی و افسانه آمیز این حکایت ها که به نام زندگی نامه ناصر پدید آمده است، اشاره کرده و می نویسد «برای مرد صمیمی و پر شوری مانند ناصر خسرو که صادقانه و دلیرانه با پستی و فرومایگی روحانیان و ابلهی و مزدوری دولتیان می جنگیده، کیفری بدتر از این گونه نسبت ها نمی توان اندیشید» علمای روحانی که ناصر را در حال حیاتش ملحد و بی دین خوانده و از هیچ گونه زجر و آزار در حق او دریغ نداشته بودند، ظاهرا پس از مرگش خواسته اند چهره حقیقی این مرد متفکر و متهور را از انظار مستور دارند. از تالیفات حقیقی و فلسفی ناصر، که با بغض و کینه فقهای اهل تسنن و یا کسانیکه عقاید او را درک نکرده اند مواجه گردیده است، تنها چند نسخه منحصر به فرد تصادفا به ما رسیده، در صورتیکه شرح زندگی افسانه آمیز  وی در صدها نسخه خطی و چاپ سنگی به دست مردم افتاده است.

نام ناصر خسرو امروز در ایران و در زادگاه او تاجیکستان شهرت و معروفیت زیاد دارد . اشعار اخلاقی و پندآموز او در برنامه مدارس گنجانده شده و مطبوعات مترقی ایران به آثار و مولفات ناصر علاقه فراوان ابراز می دارند. اشعار و رسالات حکیمانه او بروز در شرق و غرب جلب توجه بیشتری می کند و ضرورت تحقیق و مطالعه در آثار وی هر روز آشکار تر می گردد.