ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


لحظه تحویل سال 1396 در موزه مخصوص کاخ گلستان

مدیریت محترم مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان جناب آقای نصرتی به همراه جمعی از همکاران لحظه تحویل سال 1396 را در موزه مخصوص بر پا نمودند.