ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


نمایش نسخه 400ساله «جامع التواریخ» در کاخ گلستان

.

مراسم نکوداشت ثبت جهانی جامع التواریخ در کاخ گلستان، روز چهارشنبه 9 اسفند 1396، ساعت 15 در سالن نشست های موزه مردم شناسی .

Commemoration Ceremony of Jami' al-Tawarikh Inscription in UNESCO Memory of the Word

Wednseday- 28 February

Conference hall- Ethnology Museum- Golestan Palace