ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


معرفی کتاب شاه اسمعیل صفوی( اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با یادداشتهای تفضیلی )،از کتابخانه چاپی کاخ گلستان


نام کتاب : شاه اسمعیل صفوی( اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با یادداشتهای تفضیلی )

نویسنده : دکتر عبدالحسین نوائی

انتشارات : بنیاد فرهنگ ایران

چاپ : اول

سال : 1347

تعداد صفحه : 419

فهرست :

فرمانی از الوند پسر یوسف پسر اوزون حسن آق قویونلو

نامه الوند میرزا آق قویونلو به سلطان بایزید ثانی

نامه سلطان با یزید خان ثانی به حاجی رستم کرد

نامه شاه اسمعیل به یکی از سلاطین

نامه شاه اسماعیل به سلطان با یزید ثانی

نامه شاه اسماعیل به شیبک خان

نامه شیبک خان به شاه اسماعیل

نامه شاه اسماعیل به قانصوالغوری

فرمانی از شاه اسماعیل

فرمان شاه اسماعیل

نامه سلطان سلیم خان به عبیدخان اوزبک

جواب نامه عبیدخان به سلطان سلیم خان

نامه اول سلطان سلیم به شاه سلطان سلیم به شاه اسماعیل

نویسنده در پیشگفتاراین گونه بیان می کند: هیچ ملتی نمی تواند خود را از گذشته جدا دانسته و تنها در غم و نگرانی آینده باشد . اقوام و ملل نیز چون افراد بشر هریک گذشته ای دارند متضمن فرازها و نشیبها و فتحها و شکستها حوادث مساعد و پیشامدهای ناگوار و جنگها و انقلابات و خلاصه دوران درخشان ثروت و شکوه یا روزهای تاریک فقر و بدبختی . هریک از این حوادث و عوامل در روحیه افراد آن ملت تاثیر شگرفی می گذارد که تکوین حوادث آتی سخت موثر است و جه بسا که حوادث آینده معلول قهری حوادث و عوامل گذشته بوده است و این همان است که جبر تاریخ خوانده می شود .