ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


برگزاری برنامه کارگاهی ویژه مدرسه راه رشد در کاخ گلستان

در راستای توسعه اهداف موزه و ایجاد فضای مناسب برای کودکان و نوجوان و ماندگاری تاثیر بازدید و تکمیل و گسترش فعالیت های موزه در این جهت خاص و همچنین تغییر سبک بازدیدهای موزه ای و ایجاد تعامل بین بازدید کننده و موزه، بازدید ویژه ای برای 60 نفر از دانش آموزان پسر کلاس ششم دبستان راه رشد توسط این مدرسه و موسسه کاوشگران طبیعت دنیا طراحی و با همکاری کاخ گلستان در تاریخ 8/9/1396 اجرا گردید.

این برنامه در سه بخش تنظیم شد:

بخش اول: بازدید از بخش های تالارهای سلام، آینه، عاج، ظروف و عمارت برلیان و همچنین موزه عکسخانه

بخش دوم: بخش ادبی شامل جستجو گری و تحقیق در خصوص واژگان مصطلح در دوره قاجار. مانند قهوه قجری، بلدچی، چادر و چاقچور، هاتان پاتان، عمر گِلی و ....

بخش سوم: انجام کارهای دستی در محیط داخلی موزه


سرسرای کاخ اصلی کاخ گلستان


انتخاب کلمات از داخل پاکت ها


کودکان در حال برش صورتک ناصرالدین شاه


پرس و جو از بازدید کنندگان برای یافتن معانی واژگان و اصطلاحات قاجاری