ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


معرفی کتاب سردار جنگل میرزا کوچک خان،از کتابخانه چاپی کاخ گلستان

نام کتاب : سردار جنگل میرزا کوچک خان

نویسنده : ابراهیم فخرائی

انتشارات : جاویدان

چاپ : سوم

سال : 1348

تعداد صفحه : 490

فهرست :

فصل اول : یکمردایدآلست

فصل دوم :شخصیت و افکار و اخلال میرزاکوچک

فصل سوم : ایدئولوژی جنگلی ها

فصل چهارم : فرازونشیب : جنگ داوسار-جنگ کسما –جنگ ماکلوان-جنگ ماسوله..........

فصل پنجم : توسعه و تکامل : مستوفی الممالک و سپهسالار- حاج محسن خان امین الدوله ........

فصل ششم :نمایندگان سیاسی : نمایندگان دولت در جنگل- نمایندگان شوروی در ایران........

فصل هفتم : در راه تصرف منابع نفت : استراتژی نظامی انگلیس-جنگ منجیل ..........

فصل هشتم :دوران تحول : زمامداری وثوق الدوله – تسلیم شدن حاجی احمد کسمائی.......

فصل نهم: صحنه های تازه : نامه ای از لنکران- سفر بی نتیجه – مسئله خواب .......

فصل دهم : آغاز عملیات : دستورهای محرمانه – خلع سلاح پادگان رشت ..........

فصل یازدهم : توالی وقایع : آشتی سران انقلاب – یک نامه مهیج –واقعه ای در فومن.......

فصل دوازدهم : توافق سیاست شوروی و انگلستان : آنچه بین کیگالو و میرزا گذشت...........

فصل سیزدهم : حادثه بدفرجام : واقعه ملاسرا – نماینده خیابانی – جنگل و سردار سپه ........

فصل چهاردهم : سرنوشت سایر سران انقلاب : خالو قربان – احسان اله خان و حاجی ...........

فصل پانزدهم : در حاشیه حوادث : وفیات اعیان – تاریخ احزاب سیاسی –کتاب بیرنگ........

فصل شانزدهم : انتقادات و احتجاجات : مجله ارمغان و پاسخی بمقالات آقای دیوسالار.......

نویسنده در مقدمه کتاب این گونه بیان می کند: در دومین سال جنگ بین الملل اول وقایعی در گیلان رخ داد که به نهضت جنگل یا انقلاب گیلان معروف گشت .قائد این نهضت مردی بود بنام میرزا کوچک که مانند همه ی ایرانیان متعصب از مصائب وارده به کشور و هم میهناش رنج میبردو راه خلاصی از پریشانی و بی سروسامانی را میجست .میرزا کوچک خان در محیط مساعد گیلان که مردمی پیشرو و آماده ی مبارزه داشت بتشکیل کانون مقاومت پرداخت و به افشاندن بذر انقلاب دست زد و در مدت کمی توفیق یافت .قیام جنگل هفت سال از شوال 1333 هجری قمری تا ربیع الثانی 1340 طول کشید و سرانجام با شهادت قائد و پشوای آن از هم پاشید.

 

بیوگرافی:

یونس معروف به میرزا کوچک فرزند میرزا بزرگ اهل رشت ساکن استاد سرا در سال 1298 هجری قمری در یک خانواده متوسطی چشم به جهان گشود .سنین اول عمر را در مدرسه حاجی حسن واقع در صالح آباد رشت و مدرسه جامع که آنوقت ها رونقی داشت و اکنون بعلت آتش سوزی خرابه ای پیش از آن باقی نمانده .به آموختن صرف و نحو و تحصیلات دینی گذرانید چند وقتی هم در طهران در مدرسه محمودیه بهمین منظور اقامت گزید اما حوادث و انقلابات کشور مسیر افکارش را تغییر داد و عبا و نعلین و عمامه را به تفنگ و فشنگ و نارنجک مبدل ساخت .وی دارای دو خواهر و دو برادر یک بزرگتر از خود بنام محمد علی و دیگری کوچکتر بنام رحیم بود که دو نفر بعد از وی وفات یافته اند .مردی خوش هیکل و قوی البنیه و زاغ چشم دارای سیمائی متبسم و بازوانی ورزیده و پیشانی باز.از لحاظ اجتماعی مودب و متواضع و خوش برخورد و از جنبه روحی عفیف و باعطفه و معتقد بفرایض دینی و مومن باصول اخلاقی .