ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


ششمین روایت زنده از تاریخ شفاهی کاخ گلستان به ثبت رسید

به کوشش دفتر پژوهش ششمین روایت زنده از «تاریخ شفاهی کاخ گلستان» با حضور سید جواد هستی به ثبت رسید.

پروژه « تاریخ شفاهی » از بهمن ماه سال 94، با هدف ثبت روایت های زنده از کاخ گلستان در دست انجام است. ششمین گفتگو از این مجموعه در 14 آبان ماه سال جاری در ساختمان خوابگاه ملکه الیزابت کاخ گلستان ضبط گردید.

سید جواد هستی در چهار دهه متوالی در کاخ گلستان مشغول فعالیت بودند که حدود 24 سال در سمت مسئول و امین اموال مرکز اسناد تصویری کاخ گلستان در این مجموعه خدمت کردند.