ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


ثبت پنجمین روایت زنده از تاریخ شفاهی کاخ گلستان

پنجمین روایت زنده از تاریخ شفاهی کاخ گلستان توسط دفتر پژوهش  به ثبت رسید

به گزارش روابط عمومی کاخ گلستان، پنجمین روایت زنده از «تاریخ شفاهی کاخ گلستان» با حضور رجبعلی آذرمی توسط دفتر پژوهش کاخ گلستان به ثبت رسید.

پروژه « تاریخ شفاهی » از بهمن ماه سال 94، با هدف ثبت روایت های زنده از کاخ گلستان آغاز شده است. پنجمین گفتگو از این مجموعه در شهریور سال جاری در ساختمان خوابگاه ملکه الیزابت کاخ گلستان ضبط شد.

رجبعلی آذرمی در دهه های 60 و 70 به مدت 13 سال به عنوان مدیر کاخ گلستان در این مجموعه فعالیت داشته است.