ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


بازدید انجمن های دوستی 13 کشور از کاخ گلستان


انجمن های دوستی ایران با 13 کشور از کاخ گلستان سوم آبان بازدید کردند.

انجمن ها ی دوستی ایران و 13 کشور کویت، مصر، تایلند، اوگاندا، پاکستان، هند، ساحل عاج، سیرالئون، بلژیک، برزیل، ترکیه، تاجیکستان و هلند از موزه ها و تالارهای مجموعه میراث جهانی ساعت 14 بازدید می کنند.