ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


ساعت بازدید از کاخ گلستان در ایام نوروز

کاخ گلستان در ایام نوروز تا ساعت 21 پذیرای گردشگران می باشد. لازم به ذکر است که فروش بلیت در این مجموعه تا ساعت 20 می باشد ، و در ساعت 20 درب کاخ گلستان بسته خواهد شد

یاد آوری می نماییم برای بازدید از مجموعه حدود دو ساعت زمان نیاز می باشد ، بنابراین توصیه می شود زمان بازدید خود را با توجه به ساعت پایانی کار موزه تنظیم نمایید