موزه های کاخ

موزه عکس خانه

در زیر تالارعمارت بادگیر حوضخانه وسیعی وجود دارد که در چهار گوشه آن چهار بادگیر بلند از کاشی های معرق آبی و زرد و سیاه با قبه های زرین قرار گرفته و هوای حوضخانه و تالار و اطاقها بوسیله آنها بخوبی خنک میشود . سابقا در میان حوضخانه حوضی مرمرین وجود داشته و آب بوسیله نهری از کاشی آبی در آن جاری میشده ا...

بنابر نوشته معیرالممالک در زمان ناصرالدین شاه در حوضخانه این عمارت ( عکس خانه فعلی ) " انواع طیور زیبا .... رها کرده بودند . در یک طرف عمارت مزبور نیز لانه و قفس هائی ساخته و پرندگان بسیار از هر قبیل در آن گرد آورده بودند و گاه هنگام دانه دادن به آنها شاه آمده بتماشا می ایستاد و با همرا هان سخن از صید طیور و طرز بدام آوردن آنها میراند ."
عكس‌خانه مجموعه ای از عکس های دوره قاجار را همراه با وسايل عکاسی آن زمان به نمايش می‌گذارد.محل عكس‌خانه بعد از مرمت های فراوان به صورت فعلی در آمده است. مجموعه عکس های آلبوم خانه كاخ گلستان که عکس خانه بیانی مختصر از آن است دومين مجموعه بعد از مجموعه سلتنطی انگلستان می باشد.ناصر الدين شاه خود به اين فن علاقه فراوان داشته و عکسهایی كه خود او برداشته به همراه عکس هایی كه دست خط او روی آن وجود دارد در عكس‌خانه به نمايش گذاشته شده است.
*مسئول موزه: حمید گنجی
*تلفن:7-33113335 داخلی309

تصاویر مرتبط