musium

عمارت الماس

در سمت جنوبی محوطه باغ گلستان بعد از عمارت بادگیر عمارت الماس قرار دارد که از قسمت های قدیمی و کهن ارگ سلطنتی است بنیاد و اساس این عمارت در زمان فتحعلی شاه نهاده شده و شکل، تقسیمات، درها، پله ها و مقرنس کاری های آن شیوه ساختمانهای زمان او را دارد ولی در زمان...

بنیاد و اساس این تالار در زمان فتحعلی شاه نهاده شده و شکل و تقسیمات و درها و پله ها و مقرنس کاری های آن شیوه ساختمانهای زمان او را دارد ولی در زمان ناصرالدین شاه تغییراتی در ظاهر و تزئینات آن داده اند. این بنا به سبب آینه کاریهای داخلیش بنام عمارت الماس خوانده شده و شامل یک تالار بزرگ و اتاقهای گوشواره و دهلیزها و بالاخانه هاو پستوهای متعددیست. در زیر تالار نیز حوضخانه یا زیرزمین وسیعی وجود دارد. در سه طرف تالار بالاتر از رف ها بسبک بناهای عهد فتحعلی شاه سه ایوانچه آینه کاری مقرنس و طاقنماهای باریک و کشیده ساخته شده و سمت شمالی تالار با ارسی های بزرگ که دارای شیشه های رنگین زیبائی است پوشیده شده است اغلب طاقها و طاقنما های جناغی این تالار را مانند بسیاری از طاقهای دیگر کاخ گلستان در عهد ناصرالدین شاه به طاقهای قوسی یا رومی تبدیل کرده و دیوارهای تالار را با انواع کاغذ دیواری خارجی پوشانیده اند.
قدیمیترین اثر در تالار مقرنسهای آینه کاری شده ایوانچه سمت جنوبی تالار است که از بقایای آثار عهد فتحعلی شاه است.

تصاویر مرتبط

لینکهای مهم