معرفی اثر

<b>شهاب سنگ</b>

شهاب سنگ

 • 30 خرداد 1398
 • 389
 • 0
(شهاب آسمانی آهن­دار) این سنگ در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار بين بوغين و اشتهارد از آسمان به زمین سقوط کرد و محوطه­ای را به عمق تقریبی 5/2 متر فرو برده است. هنگام سقوط، اشعه و دودی از آن مشاهده گردیده است. بنا به نظر...
<b>دو نگاره آغازین نسخه جامع التواریخ رشیدی</b>

دو نگاره آغازین نسخه جامع التواریخ رشیدی

 • 12 خرداد 1398
 • 362
 • 0
صورت تختگاه اولجایتو سلطان خدابنده محمد بن ارغون خان بن آقاخان بن هولاکوخان بن چنگیز خان 1004 ه.ق، 975ه.ش، 1596م  (29*39س.) مکان جای گیری : کتابخانه نسخ خطی
<b>تابلو نقاشی طباخی(کله پزی)</b>

تابلو نقاشی طباخی(کله پزی)

 • 06 خرداد 1398
 • 549
 • 0
 اثر: میرزا مهدی خان(ملقب به مصور الملک) رنگ و روغن،1312ق/1273ش مکان نمایش: گالری شمالی موزه نگارخانه استاد مهدی: ملقب به مصورالملک از چهره‌پردازان و تصویرگران اوایل قرن ۱۴ قمری بود. از ارقامی که در ذیل آثارش ثب...
<b>رساله خواص احجار و غیره</b>

رساله خواص احجار و غیره

 • 17 مرداد 1397
 • 297
 • 0
نسخه شامل 10 سر سخن که در کتیبه های منقوش به قلم رقاع زرین بر پیشانی صفحه آغاز نسخه یک سر لوح مذهب مرصع، دو رساله،بخش اول مولف خواجه نصیرالدین طوسی در مورد خواص احجار،بخش دوم مولف شیخ الرئیس ابو علی سینادر مورد معرفی سموم حیوانات....