معرفی اثر

صفحاتی از کتاب خمسه نظامی

  • 15 تیر 1398
  • 15:55
  • 0 دیدگاه
  • 273 بازدید
  • Article Rating
<b>صفحاتی از کتاب خمسه نظامی</b>

صفحه آغازین  مذهب مرصع از کتاب خمسه نظامی 

خط نستعلیق محمد قوام شیرازی

مشتمل بر: مخزن الاسرار – خسرو شیرین- لیلی و مجنون- هفت پیکر- شرف نامه و اقبال نامه

11 نگاره عالی آبرنگی به فحوای داستان ها

اندازه نسخه : 19.5*32 س

مکان جای گیری: کتابخانه نسخ خطی

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط