معرفی اثر

دو نگاره آغازین نسخه جامع التواریخ رشیدی

  • 12 خرداد 1398
  • 11:36
  • 0 دیدگاه
  • 252 بازدید
  • Article Rating
<b>دو نگاره آغازین نسخه جامع التواریخ رشیدی</b>

صورت تختگاه اولجایتو سلطان خدابنده محمد بن ارغون خان بن آقاخان بن هولاکوخان بن چنگیز خان

1004 ه.ق، 975ه.ش، 1596م

 (29*39س.)

مکان جای گیری : کتابخانه نسخ خطی

امتیاز به خبر :