معرفی اثر

<b>دو نگاره آغازین نسخه جامع التواریخ رشیدی</b>

دو نگاره آغازین نسخه جامع التواریخ رشیدی

  • 31 مرداد 1398
  • 1
  • 0
صورت تختگاه اولجایتو سلطان خدابنده محمد بن ارغون خان بن آقاخان بن هولاکوخان بن چنگیز خان.1004 ه.ق- (29*39س.) مکان جای گیری : کتابخانه نسخ خطی
<b>پیانو</b>

پیانو

  • 17 مرداد 1398
  • 22
  • 0
(متعلق به طبیب مخصوص مظفرالدین شاه قاجار)  (اهدایی آقای هوشنگ هومن ثقفی ) ساخت: سوئیس مکان نمایش: موزه نگارخانه 
<b>رساله خواص احجار و غیره</b>

رساله خواص احجار و غیره

  • 17 مرداد 1398
  • 24
  • 0
نسخه شامل 10 سر سخن که در کتیبه های منقوش به قلم رقاع زرین بر پیشانی صفحه آغاز نسخه یک سر لوح مذهب مرصع، دو رساله،بخش اول مولف خواجه نصیرالدین طوسی در مورد خواص احجار،بخش دوم مولف شیخ الرئیس ابو علی سینادر مورد معرفی سموم حیوانات....