پژوهش

دفتر پژوهش

دفتر پژوهش کاخ گلستان از مهرماه 1389 فعالیت خود را با هدف برنامه ریزی، ساماندهی و توسعه فعالیتهای پژوهشی و انتشاراتی در حوزه معرفی و شناساندن آثار و بناهای مجموعه آغاز نموده است. به منظور ساماندهی مسیر پژوهشی در کاخ گلستان و با توجه به چالش های پیش روی مجموعه در حوزه های مطالعاتی طرحی با موضوعیت تدوین نظامنامه پژوهشی از اردیبهشت ماه 1396 در دستور کار دفتر پژوهش قرار گرفت. این طرح در تاریخ دوشنبه 17 مهرماه 1396 با عنوان نظامنامه پژوهشی کاخ گلستان با هدف ایجاد ساز و کاری مناسب جهت بهبود فرآیند مطالعاتی، به اشتراک گذاری و اثر بخشی مطالعات در کاخ گلستان طراحی و پس از تائید مدیریت به مرحله اجرا گذاشته شد.
اهميت وكاركرد پژوهش
پژوهش امری است مبتنی بر تحقیقی که به نشر مقاله، نشریه، کتاب و سایر اقلام انتشاراتی منجر می شود.منظور از پژوهش در موزه انجام مطالعات آکادمیک در کلیه موضوعات موزه ای است که زمینه را برای ثبت، حفاظت و معرفی این آثار فراهم می سازد.
وظائف دفتر پژوهش
فاز سیاست گذاری و نظارتاعلام نظر و بررسی طرح ها و برنامه هاي پژوهشي- مطالعاتی در محدوده ضوابط و مقررات و با صلاحدید مدیریت محترم کاخ گلستان.
- فاز مطالعاتی و برنامه ریزی نیازسنجی پژوهشی کاخ گلستان و ارائه راهکار جهت رفع آسیب ها و ارائه طرح به جهت بهبود فرآیند های پژوهشی مجموعه محورهای پیشنهادی مورد مطالعه از جانب دفتر پژوهش در حوزه های مطالعاتی ذیل قابل بررسی است:
- حوزه تاریخ سیاسی
- حوزه تاریخ اجتماعی / انسان شناسی فرهنگی و بررسی مناسبات انسانی
- حوزه تاریخ بافت و آثار ( تاریخچه )
- فاز اجرائی انعقاد قرارداهای مطالعاتی؛ برون سپاری مطالعات، مدیریت و اجرای پروژه های مصوب پژوهشی در چارچوب وظائف ذاتی دفتر پژوهش، تهیه گزارش و مستند سازی تجربیات و روند اجرایی پروژه های مطالعاتی به منظور بهره برداری مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن. هدایت و نظارت بر پروژه های مطالعاتی از ابلاغ قرار داد تا به سرانجام رسیدن طرح های مطالعاتی
- فاز ارزیابی مدیریت فرآیندها ( مسیر) ارزیابی کیفی و کمی فعالیت های پژوهشی جهت سنجش و انطباق با آئین نامه های مصوب و تصحیح مسیر با استقرار سیستم پایش مداوم و پیوسته
- سنجش و ارزیابی موفقیت و رضایتمندی طرحها و پروژه ها و اعتبار سنجی پروژه های مطالعاتی؛ پایش جامعه فرهنگی قبل و بعد از اجرای طرح های مطالعاتی (بررسی نقاط ضعف، ناشی از بازخورد مطالعات با آسیب شناسی و نظر سنجی) ارزیابی و طبقه بندی کیفی تمامی مطالعات ( توسط کمیته ارزیابی و سنجش محتوی) و بالطبع طبقه بندی پژوهشگران.
اهداف و چشم انداز
- ترویج فرهنگ مشارکت و بستر سازی جهت ارائه فرصت های مطالعاتی برابر در استفاده از منابع کاخ گلستان
- دست یابی به اطلاعات و مستندات - و به تبع آن معرفی دقیق تر و کارآمد تر - ایجاد توانمندی پژوهشی در کارشناسان مجموعه به عنوان نقش آفرینان حوزه فرهنگ، جهت ایجاد تفکر دپارتمان محوری.
در این راستا دفتر پژوهش کاخ گلستان تشکیل اندیشکده قاجار، توسعه کتابخانه و مرکز آرشیو دیجیتال کاخ گلستان و ادامه تاریخ شفاهی کاخ گلستان را مدنظر قرار داده است. اندیشکده قاجار، مرکزی است مطالعاتی، جمع اندیش و ایده پرداز که با هدف؛ ارتقاء منزلت و جایگاه فرهنگی کاخ گلستان، همکاری مستمر با مراکز دانشگاهی در چارچوب مطالعات قاجار، کمک در پژوهش های وابسته به مخازن کاخ گلستان و همچنین ارتقاء سطح علمی همکاران و علاقه مندان؛ از پژوهشگران برجسته، مقیم و مستقل بهره خواهد جست. امید است در یک بازه زمانی و موفقیت این مسیر شاهد ایجاد تفکر اندیشکده های مطالعاتی با محوریت دوره های تاریخی در شهرهای دیگر نیز باشیم.
کتابخانه و مرکز آرشیو دیجیتال کاخ گلستان نیز می تواند در فرآیندی بلندمدت به بهبود ذخیره سازی و تقویت حافظه کاخ گلستان کمک نموده و ارتقاء استانداردهای مطالعاتی را به دنبال داشته باشد.
ارائه سرویس مطالعاتی
هیچ فرآیند پژوهشی بدون ثبت درخواست اجرایی نخواهد شد. ( مگر موارد مشورتی ) ثبت درخواست به معنای درخواست کتبی پژوهشگر و دستور مدیریت خواهد بود. درخواست باید با احراز هویت شخصی و مطالعاتی متقاضی همراه گردد.

کانال های ارتباطی با دفتر پژوهش
آدرس: ضلع شمالی میدان ارگ، کاخ گلستان، ساختمان مدیریت، طبقه سوم، دفتر پژوهش
تلفن: داخلی 211

نشریه کاغذ اخبار

فصلنامه کاغذ اخبار تلاشی است پژوهشی در حوزه تاریخ قاجار که با نگاهی متفاوت به معرفی بناها و آثار به جامانده از سلسله قاجاریه می پردازد؛ و سعی دارد با واکاوی گنجینه های کاخ گلستان به عنوان ارگ سلطانی روایت های تازه ایی از این مجموعه منحصر به فرد ارائه دهد. تدوین گزارش ها و مستندات بدست آمده در قالب این نشریه با رویکردی پژوهشی به بازشناسی بخش قابل توجهی از تاریخ معاصر خواهد انجامید؛ دوره ایی از تاریخ این سرزمین که نخستین گامهای نوگرائی را برداشت و روزنه ایی به جهان بیرون باز کرد.
اولین شماره کاغذ اخبار به کوشش دفتر پژوهش کاخ گلستان در آبان ماه 1391 به چاپ رسید و در یازده شماره قابل دسترس است. انتشار دیجیتالی کاغذ اخبار برگرفته از اندیشه و تلاشی است جهت معرفی این گنجینه نفیس تاریخی در راستای دسترس پذیری در پهنه ای گسترده تر و امیدواری مان کسب جایگاه مطلوب و درخوری است تا هر چه شایسته تر مورد بهره برداری کنشگران و علاقه مندان حوزه تاریخ قرار گیرد.

لیست مقالات همایش ملی - پژوهشی کاخ گلستان آبان ماه 1391

دسته بندی نشریه پژوهش