Property Agent

روابط بین الملل

واحد بین الملل در سال 1389 و با هدف توسعه روابط این مجموعه با سایر مجموعه های همطراز خود در سطح جهانی تاسیس و پیرو این اتفاق پس از سه سال و در سال 1392 کاخ گلستان در حافظه جهانی یونسکو ثبت و به فهرست میراث فرهنگی جهانی پیوست. این اتفاق خود رویداد مهمی بود که لزوم توسعه روابط...

روابط بین الملل مجموعه جهانی کاخ گلستان، در سال 1389 و با هدف توسعه روابط این مجموعه با سایر مجموعه های همطراز خود در سطح جهانی تاسیس و پیرو این اتفاق پس از سه سال و در سال 1392 کاخ گلستان در حافظه جهانی یونسکو ثبت و به فهرست میراث فرهنگی جهانی پیوست. این اتفاق خود رویداد مهمی بود که لزوم توسعه روابط این مجموعه را در سطح جهانی بیش از پیش الزام آور می کرد.
در همکاری با سایر بخش های کاخ گلستان، این مجموعه تا کنون در رویدادهای مهم بین المللی حضور داشته و همچنین خود نیز میزبانی برنامه های مهمی را عهده دار بوده است که بطور خلاصه و فهرست وار به برخی از آن ها اشاره می شود.

نمایشگاه و رویداد:
1- نمایشگاه Masters of Indian Paintings در زوریخ، تابستان 1390
2- نمایشگاه "مکاشفه و تماشا" با همکاری بخش فرهنگی سفارت ایران در آلمان و آقای هانس برگر در عمارت شمس العماره کاخ گلستان، مهرماه 1396
3- نمایشگاه شاهکارهای هنری هند در عمارت بادگیر کاخ گلستان بهمراه همایش و اجرای موسیقی هندی، آذرماه 1396
4- شرکت در نمایشگاه "امپراطوری گلهای سرخ" در موزه لوور-لانس فرانسه، فروردین 1397

هماهنگی بازدید های مقام های برجسته بین المللی و میزبانی مناسب از ایشان و همچنین ارتباط با پژوهشگران بین المللی و پیگیری درخواست های پژوهشی این گروه از دیگر فعالیت هایی ست که در این بخش انجام می شود.

*مسئول: منصوره آزادواری
*آدرس: میدان پانزده خرداد، کاخ گلستان، ساختمان مدیریت، طبقه دوم
*تلفن: 8- 33113335 داخلی 217
* ایمیل: Golestanpalace.international@gmail.com

تصاویر مرتبط

Enter Title

لینکهای مهم