Property Agent

حفاظت و مرمت

کارگاه حفاظت و مرمت کاخ گلستان در روز 26 اردیبهشت ماه سال 1396با حضور مدیران ارشد سازمان میراث فرهنگی، دبیر ستاد توسعه فن آوری های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری و مدیریت وقت افتتاح شد. مراحل راه اندازی این کارگاه در دو فاز احیاء و بهینه سازی فضای کارگاهی..

اهداف و وظایف واحد حفاظت و مرمت در دو بخش اجرایی عبارتند از:

الف: اقدامات و وظایف دفتر:

1-اقدامات لازم جهت حفاظت پیشگیرانه و اضطراری آثار و اموال در موزه ها و مخازن
2-ارائه برنامه اولویت های پژوهشی آثار
3-مطالعه فن و آسیب شناسی آثار
4-همکاری با امنای اموال و ارائه راهکار و برنامه های مرمتی- تجهیز، ساماندهی و آماده سازی مخازن
5-نظارت و هدایت بر پروژه های دانشجویی مجموعه کاخ گلستان

ب: اهداف و وظایف گارگاه:

عملیات حفاظت، مرمت و نجات بخشی آثار در کارگاه مرمت کاخ گلستان جهت ارائه به نمایشگاه های داخلی و خارجی(لوور فرانسه) که شامل تابلوهای نقاشی، دوربین های سلطنتی، نسخ خطی و ...بوده که همچنان ادامه دارد.
لازم به ذکر است که کارگاه حفاظت و مرمت کاخ گلستان در روز 26 اردیبهشت ماه سال 1396با حضور مدیران ارشد سازمان میراث فرهنگی، دبیر ستاد توسعه فن آوری های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری و مدیریت وقت افتتاح شد. مراحل راه اندازی این کارگاه در دو فاز احیاء و بهینه سازی فضای کارگاهی و همچنین خرید و تجهیز لوازم کارگاهی و آزمایشگاهی با هدف انجام فعالیت های تخصصی مرمت آثار نقاشی، کتب و اسناد با ارزش مجموعه کاخ گلستان انجام گردید.
این مجموعه دارای دو فضای کارگاهی مواد آلی و معدنی و یک فضای آزمایشگاهی بیولوژی و شیمی برای انجام مطالعات، تحقیقات فنی و آسیب شناسی بر روی مجموعه آثار کاخ گلستان است. این کارگاه برای ایجاد زیرساخت‌های پژوهشی و اتصال آزمایشگاه مرمت کاخ گلستان به سیستم شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری از طریق اینترنت راه اندازی شده است. همچنین می تواند مورد استفاده برای پژوهشگران، دانشجویان در زمینه مطالعات فنی، تاریخی و تکنیکی آثار در سطح کارشناسی ارشد و دکتری قرار بگیرد و امکان دسترسی به این اطلاعات از طریق نرم افزار کامپیوتری در خارج از مجموعه کاخ برای علاقه مندان راامکان پذیر خواهد کرد.

ضوابط و نحوه خدمات رسانی:
پژوهشگران در صورت تمایل می توانند با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایند.
آدرس: میدان پانزده خرداد، مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، جنب موزه مردم شناسی(کارگاه حفاظت و مرمت)
مسئول: آقای آقایی
*تلفن: 8-33113335 داخلی کارگاه 243

تصاویر مرتبط

Enter Title

لینکهای مهم