Property Agent

امور معرفی و آموزش

پست امور معرفی در سال 1391 به چارت سازمانی مجموعه کاخ گلستان اضافه گردید. شرح وظایف این پست در دستگاه میراث فرهنگی بدین گونه تعریف گردیده:

- تهیه و تدوین برنا مه های لازم به منظور معرفی و بهره برداری از موزه
- انجام اقدامات لازم به منظور ارائه آثار و اشیاء تاریخ...

پیشینه امور معرفی و آموزش

شرح وظایف این پست در دستگاه میراث فرهنگی بدین گونه تعریف گردیده:

- تهیه و تدوین برنامه های لازم به منظور معرفی و بهره برداری از موزه
- انجام اقدامات لازم به منظور ارائه آثار و اشیاء تاریخی و فرهنگی موجود در موزه
- هماهنگی و همکاری با پژوهشکده میراث فرهنگی و گردشگری در جهت انجام مطالعات و تحقیقات علمی کاربردی برروی آثار موجود در موزه
- تهیه و تنظیم شناسنامه های فنی کلیه اشیاء و آثار تاریخی، فرهنگی موجود در موزه
- شرکت در جلسات و کمیسیونهای مرتبط وظایف موزه و ارائه نظرات شخصی و کارشناسی در مسائل مطروحه
- مشارکت در تهیه و تدوین بروشورهای تبلیغاتی از اشیاء موجود در موزه
- همکاری و هماهنگی با واحد مربوط به منظور معرفی موزه و اشیاء موجود در آن
- انجام سایر امور مرتبط با وظایف فوق الذکر

با توجه به شرح وظایف تعریف شده در چارت سازمانی میراث فرهنگی و گردشگری این واحد در نظر دارد فعالیت هایی را در مجموعه کاخ گلستان انجام دهد :

- موضوعات و اهداف مورد تحقیق و پژوهش جهت معرفی موزه ها و آثار مجموعه کاخ گلستان
- تهیه شناسنامه آثار به نمایش در آمده در موزه وزیرنویس آثار(اصلاح آنها)،تهیه مقاله ازآثار و ابنیه توسط راهنمایان (کارشناسان) مجموعه وبرگزاری نشستهای آموزشی جهت ارتقاء سطح دانش موزه ای
- تهیه بروشور برای هر موزه،کاتالوگ،کتابچه کاخ گلستان، فصل نامه و بولتن
- تهیه پلان اطلاعات موزهها در ورودی مجموعه
- برپایی نمایشگاهها : نادیده ها ( دوره ای یا فصلی ) برای هر موزه مناسبتی ( همایش نشستها و.... ) آ زاد

ونیز::::
ارتباط مستقیم باکلیه بازدید کنندگان محترم (در تمام رده های سنی ، تحصیلی) با استفاده ازپرسشنامه وشنیدن دیدگاهها وپیشنهادات آنها جهت معرفی بهتر و جذب مخاطب بیشتر .

*مسئول: شیده مستوفی
*آدرس: میدان پانزده خرداد، کاخ گلستان
*تلفن: 8- 33113335داخلی 256

تصاویر مرتبط

Enter Title

لینکهای مهم