بخش های کاخ

کتابخانه چاپی

کتابخانه چاپی کاخ گلستان درسال 1386 از موزه مردم شناسی به طبقه دوم ساختمان مدیریت(خوابگاه قدیم) واقع در ضلع شمال شرقی باغ منتقل گردید.
بعد از انتقال واحد مذبور، تغییرات اساسی در شاکله کتابخانه صورت پذیرفت از جمله تفکیک کلیه کتب اموالی و غیر اموالی و نیز ثبت رایانه ای جهت سرویس دهی بهتر...

پیشینه کتابخانه چاپی
کتابخانه چاپی کاخ گلستان درسال 1386 از موزه مردم شناسی به طبقه دوم ساختمان مدیریت(خوابگاه قدیم) واقع در ضلع شمال شرقی باغ منتقل گردید.
بعد از انتقال واحد مذبور، تغییرات اساسی در شاکله کتابخانه صورت پذیرفت از جمله تفکیک کلیه کتب اموالی و غیر اموالی و نیز ثبت رایانه ای جهت سرویس دهی بهتر به کارشناسان ومحققان محترم.
عناوین کلی این مجموعه شامل: کتب تاریخی( قاجار)، هنری، فرهنگی، مذهبی، داستانی، مقالات، پایان نامه و نشریات مختلف می باشد. لازم بذکر است که این مخزن صاحب نشریات قدیمی و با ارزشی چون: وحید- ارمغان- یادگار- موسیقی و هنرومردم نیز می باشد.

اقدامات صورت گرفته دراین سالها به قرار ذیل می باشد:
- تخصیص بودجه در دو نوبت، سال87- سال 91
- افزایش کتب با نگاه تخصصی، دوره قاجاریه
- اهدای کتابخانه تخصصی سرکار خانم گیتی آذرپی بابیش از1500 جلدکتاب باستان شناسی وتاریخی
- اختصاص بخش کتاب کودک با 160 عنوان
- اختصاص 156 جلد کتاب سنگی و کتاب سربی
- اختصاص 315 جلد کتاب تاریخی، فرهنگی و هنری

نحوه پذيرش
- ارائه معرفي نامه
- مطالعه آزاد در كتابخانه
- روزهاي اداري شنبه تا چهارشنبه
- ساعت14:30-8:30

*مسئول: طاهره ملامحمدی
*میدان پانزده خرداد، کاخ گلستان، ساختمان مدیریت، طبقه دوم،کتابخانه چاپی
*تلفن: (داخلی 215) 38- 33113335

تصاویر مرتبط