بخش های کاخ

دفتر فنی

واحد دفتر فنی در سال 1376 بصورت متمرکز تشکیل شد. با ثبت شدن کاخ گلستان در فهرست آثار جهانی در سال 1392، فعالیتهای آن بیش از پیش اهمیت یافت بطوری که در حال حاضر گروهی از کارشناسان مرمت بنا، مرمت آثار، معماری، برق و تکنسین های تأسیسات در این دفتر مشغول به کار هستند.

از جمله اقداماتی که در این دفتر انجام می شود می توان به موارد زیراشاره نمود:
- نظارت بر اجرای عملیات عمرانی و مرمتی (مشتمل بر بنا و تزئینات آن) و تهیۀ گزارش های ادواری عملکرد.
- نظارت بر پروژه های طراحی و اجرا ( مشتمل بر فضای داخلی و خارجی، گرافیک محیطی، نورپردازی، تجهیزات موزه ای، مبلمان محوطه، تاسیسات و لوله های آب و گاز و ...)
- مستندنگاری و تهیۀ شناسنامه فنی ابنیه تاریخی مجموعه.(مشتمل بر تهیه نقشه های روزآمد از مجموعه بناها و محوطه، مدل های 3 بعدی فتوگرامتری و اسکن لیزری و...)
- آسیب شناسی بناها و تهیۀ برنامه های پیشنهادی برای عملیات عمرانی و مرمتی آتی و الویت بندی آن ها براساس طرح های بالادست و پایش های دوره ای با کمک شورای راهبردی و کمیته فنی
- حفاظت از عرصه و حریم کاخ گلستان مطابق ضوابط ملی و جهانی و مشارکت در تهیه ضوابط و مقررات ملی جدید عرصه و حریم. و همچنین بازدیدهای منظم محدوده حریم درجه یک و دو جهت نظارت بر ساخت و سازهای جدید صورت گرفته از لحاظ رعایت ضوابط ملی و جهانی.
- پایش دوره ای از بناهای مجموعه به منظور کنترل تغییرات و تحرکات سازه ای آنها در اثر لرزش و بررسی فرسودگی¬های احتمالی اجزاء بناها که به شکل آسیب نمایان شده اند و همچنین انسداد و اختلال¬های پیش آمده در مجراهای دفع آب باران وبرف و لوله های انتقال و توزیع آب در مجموعه.
- همکاری با پژوهشگران و دانشجویان در زمینه مطالعات ، مستند نگاری ها و تهیه طرحهای مرمت بناهای مجموعه کاخ گلستان.
- انجام امور مرتبط با نگهداری کالبد بناهای تاریخی مجموعه بصورت مستمر.

نحوه خدمات رسانی:
دانشجویان و پژوهشگران محترم می توانند برای دستیابی به نقشه بناها و اطلاعات مرتبط مرمتی و معماری کالبد با در دست داشتن معرفی نامه از دانشگاه و یا سایر نهادهای مربوطه طی ساعات اداری به دفتر فنی مراجعه کنند. ضمناً دانشجویان مرمت بنا و معماری می توانند در صورتی که کارگاه فعال در مجموعه وجود داشته باشد، با معرفی نامه از دانشگاه دورۀ کارآموزی خود را در این دفتر سپری نمایند.

اقدامات مرمت و عمرانی دفتر فنی در سال 1399:
-بازگشایی ورودی عمارت باب عالی از سمت خیابان ناصرخسرو1
1-1 پاکسازی و استحکام بخشی شیرسرهای چوبی نمای عمارت باب عالی از سمت خیابان ناصرخسرو
پاکسازی و بندکشی نمای آجری عمارت باب عالی از سمت خیابان ناصرخسرو1-2
1-3 نصب دوربین در طبقه همکف و اول ساختمان باب عالی
1-4رنگ آمیزی فضای ورودی ساختمان باب عالی از سمت خیابان ناصرخسرو و قسمت هایی از طبقه دوم
1-5 سبک سازی وتعویض آسفالت و ایزولاسیون بام ساختمان باب عالی
مرمت ارسی ورودی شمالی ساختمان باب عالی به محوطه و ارسی های حیاط مرکزی عمارت باب عالی1-6
1-7 مرمت درب چوبی ورودی سردرب عمارت باب عالی(درب ورودی خیابان ناصرخسرو)
1-8ساخت کانتر ورودی، ساخت کمد و قفسه جهت امانات، نصب گیت ورودی، ساخت و نصب درب شیشه ای تمام اتوماتیک سمت خیابان ناصرخسرو جهت بازگشایی ورودی عمارت باب عالی
9-1 نصب ویترین های غرفۀ صنایع دستی در ورودی عمارت باب عالی
1-9 مرمت و پاکسازی آینه کاری های اتاق کنفرانس ساختمان باب عالی
1-10 پاکسازی و مرمت گچبری های تالار بلور عمارت باب عالی و پاکسازی 3 عدد لوسترهای مربوطه به همان تالار
1-11 تهیه نقشه های وضع موجود عمارت باب عالی
2-رنگ آمیزی ساختمان جنب شمس العماره
3-سبک سازی وتعویض آسفالت و ایزولاسیون بام ساختمان جنب شمس العماره
4- رنگ آمیزی عمارت چادرخانه جهت برپایی نمایشگاه ها
5-استحکام بخشی و مرمت کاشی های هفت رنگ دیواره شرقی محوطه
6-ساماندهی فضای داخلی انبار لوستر در طبقه دوم عمارت خلوت کریمخانی
7-عایق بندی بام گوشواره شرقی و غربی طبقه دوم عمارت بادگیر
8-پاکسازی و استحکام بخشی درب ها و پنجره های چوبی ضلع شمالی محوطه
9-تعویض شیروانی ضلع شمالی مجموعه
10-تعویض لوله های فرسوده موزه مردم شناسی
11-مرمت گچبری های لبه نمای غربی و شمالی کاخ ابیض مطابق مرمت لبه شرقی
12-پاکسازی، مرمت و استحکام بخشی گچبری‌های ورودی تالار اصلی
13-پاکسازی، مرمت و استحکام بخشی گچبری‌های نمای جنوبی عمارت برلیان
14-اصلاح ورق شیروانی طاق نمای کاشی کاری ضلع شرقی محوطه
15-ساخت ویترین در چادرخانه جهت برپایی نمایشگاهها
16-رفع نشتی و دفع رطوبت ناشی از ناودان توکار و ساماندهی سرویس بهداشتی طبقه همکف کاخ اصلی
17-مطالعه، آسیب شناسی و تهیه طرح مرمت رفع رطوبت نفوذی از محوطه مجموعه و آب نمای عمارت خلوت کریمخانی و سایر عوامل به گنجینه اصلی و علت یابی نشت آبنمای مرکزی محوطه و تهیه طرح جلوگیری از نشت آب از آبنمای مذکور( در دست اقدام)
18-مطالعه، آسیب شناسی و تهیه طرح مرمت بام ایوان، گوشواره ها و خرپشته طبقه اول شمس العماره
19-مطالعه، آسیب شناسی و ارائه طرح حفاظت کاتدیک سیستم گازرسانی مجموعه

اقدامات مرمت و عمرانی دفتر فنی در سال 1400:
1- اجرای سنگ فرش محوطۀ جنوبی عمارت بادگیر
2- اجرای حفاظت کاتدیک سیستم گازرسانی مجموعه
3- اجرای سنگ در کف پارکینگ
4- مرمت کفسازی ساختمان اداری جنب عمارت شمس العماره
5- اجرای قفسه های ریلی در مخزن اسناد پهلوی
6- نصب قفسه برای کتابخانه چاپی کاخ گلستان
7- نصب دوربین در گنجینه
8- تهیۀ نقشه های اجرایی برق مجموعه
9- مستندنگاری عمارت شمس العماره به روش فتوگرامتری
10- تهیه نقشه های معماری عمارت الماس
11- تهیه و نصب سیستم تهویه مطبوع(VRF) در عمارت چادرخانه کاخ گلستان
12- ادامۀ مرمت ارسی های حیاط مرکزی عمارت باب عالی
13- ادامۀ مرمت درب های ضلع شمال
14- مرمت کاشیکاری محوطه
15- تثبیت، مرمت و استحکام بخشی گچبری های لبه ی بام ایوان شس العماره
16- ساماندهی تابلو های معرفی، نیمکت ها و سطل های زباله محوطه
17- ساخت درب فلزی در قسمت افسر نگهبانی و تهیۀ آهن آلات، ساخت، نصب و رنگ آمیزی حفاظ فلزی
18- نصب عنوان کاخ گلستان بر روی درب ورودی عمارت باب عالی
19- نظارت و کنترل پهنه عرصه و حریم

اقدامات مرمت و عمرانی دفتر فنی در سال 1401
1-ساماندهی و اجرای عایق رطوبتی بام حجره های عمارت بادگیر و انبارهای جنوبی
2-ادامه تعویض ورق های شیروانی مجموعه و ساماندهی فضاهای زیر شیروانی (شامل تعویض ورق های شیروانی ضلع شمالی مجموعه،استحکام بخشی و ماستیک کاری ورق های دو برج شمس العماره و موزه مردم شناسی، تعمیرات و پاکسازی زیر شیروانی تالار بلور باب عالی)
3-تهیه نقشه سایت پلان کاخ گلستان
4-مرمت کاشیکاری و ستون سنگی ایوان خلوت کریمخانی و کاشیکاری طاقنمای شرقی محوطه و نمای غربی شمس العماره
5- اجرای سرویس بهداشتی در محوطه جنوبی عمارت بادگیر
5-1 احداث چاه جذبی جهت دفع فاضلاب
5-2 اجرای سپتیک بتنی سرویس های بهداشتی
5-3 اجرای فاز 1 سرویس بهداشتی کاخ گلستان
5-4 اجرای فاز 2 سرویس بهداشتی کاخ گلستان
6-آماده سازی و مرمت حیاط دوم عمارت بادگیر جهت راه اندازی سرویس بهداشتی محوطه
7-توسعه و تجهیز نمازخانه ضلع شرقی
8-مرمت و استحکام بخشی اضطراری شیروانی های موزه مردم شناسی
9-مطالعه و طراحی سیستم اطفاء حریق( فاز اول مخازن و فضاهای حساس و اولویت دار)
10-تهیه طرح جامع حفاظت الکترونیک کاخ گلستان (طراحی سامانه یکپارچه و هوشمند حفاظت الکترونیک-اعلام حریق، اعلام سرقت، اعلام تردد غیرمجاز، حفاظت پیرامونی و ...)
11-تهیه طرح جامع حفاظت الکترونیک کاخ گلستان (طراحی سامانه یکپارچه و هوشمند حفاظت الکترونیک-نظارت تصویری)

اقدامات مرمت و عمرانی دفتر فنی در سال 1402:
1-ساماندهی و مرمت درعمارت الماس(همایش یادمان امیرکبیر)
1-2مرمت و استحکام بخشی آیینه کاری ها عمارت الماس
1-3 پاکسازی، استحکام بخشی و مرمت کاغذ دیوارهای عمارت الماس
1-4مرمت کچبری های ورودی
1-5مرمت نقاشی بخش غیر تزِیینی داخلی و بیرونی ورودی ها و خروجی ها
1-6پاکسازی و ساماندهی لوستر و چراغ های دیوار کوب
1-7پاکسازی و ساماندهی ارسی ها و مرمت درب های چوبی
1-8مرمت و استحکام بخشی آجر های نما و بند کشی ها
1-9نصب دوربین های حفاظت الکترو نیک
1-10مرمت ویترین ها
1-11ساخت دو استند برای تابلو های نمایشی
1-12 ساماندهی کلید پریزها و تأسیسات الکتریکی
1-13خریداری و نصب موکت
1-14مرمت و استحکام بخشی آیینه کاری های عمارت الماس
1-15مرمت گچبری های عمارت الماس
1-16رنگ‌ امیزی عمارت برلیان
1-17پاکسازی و ساماندهی لوستر عمارت برلیان
1-18پاکسازی و ساماندهی پرده های عمارت برلیان
2- ساماندهی، مرمت و مستندنگاری در عمارت بادگیر:
2-1 پاکسازی و ساماندهی درب های چوبی نمای جنوبی
2-2 پاکسازی و تثبیت کاشیکاری نماهای عمارت بادگیر
2-3 رنگ آمیزی برخی فضاها و بخش هایی از نمای عمارت بادگیر
2-4 مستندنگاري عمارت بادگير به روش فتوگرامتری در سیستم مختصات UTM
3- ساماندهی، مرمت و مستندنگاری در عمارت شمس العماره:
3-1 مرمت و پاکسازی کاشی های کف گوشواره جنوبی طبقه همکف
3-2 مرمت و پاکسازی کاشی های نمای جنوبی
3-3 مرمت آئینه کاری ها و گچبری های ایوان شمس العماره
4- ساماندهی و مرمت در عمارت برلیان (همایش یادمان نهظت مشروطه ایران)
4-1 مرمت، پاکسازی، تکمیل و تثبیت آئینه‌کاری‌ها و گچبری‌ها
4-2 رنگ آمیزی فضاهای داخلی و غبار روبی گچبری ها
4-3 پاکسازی پارکت کف
4-4 جمع آوری، شستشو و نصب مجدد پرده ها
4-5 پاکسازی، سرویس و مرمت لوسترها، جارها و چراغ های سقفی عمارت برلیان
4-6 مرمت کاشی های کف داخل درگاهی ها
4-7 طراحی و ساخت کانتر ورودی موزه
5- تعمیر، اجرا و راه اندازی آسانسور موجود در مجموعه کاخ گلستان
6-مستندنگاری به روش تركيبي اسكن لیزر سه بعدی و فتوگرامتری برد كوتاه کاخ ابیض در سیستم مختصات UTM
7- تجهیز و ساماندهی سالن همایش موزه مردم شناسی
8- ساماندهی درپوش دیوار آجری طاقنمای جنوبی (دیوار مابین کاخ و قوه قضاییه)
9- ترمیم عایق رطوبتی،آب بندی اطراف کفشورها بام سالن سینما
10- ساماندهی و مرمت اطراف نورگیر بام چادرخانه
11- ساماندهی و تجهیز تانکر سرویس بهداشتی
12- ساخت و نصب درب شیشه ای اتوماتیک در ورودی موزه نگارخانه
13- برگزاری کارگاه حفاظت مردمی از میراث فرهنگی
13-1 باغ تاریخی گلستان در گذر تاریخ و تنوع زیستی آن
13-2شناخت میکروسکوپی کاشی های تاریخی کاخ گلستان –مرمت کاشی
13-3 کاربرد فتو گرامتری در بناهای تاریخی با تمرکز بر فتوگرامتری عمارت شمس العماره
13-4 آموزش هندسی و اجرای طاق و قوس کاخ گلستان
13-5کودک -آتش نشانی- میراث فرهنگی

*مسئول:خانم راضیه شعبانی
*آدرس: میدان پانزده خرداد، کاخ گلستان، ساختمان معاونت،طبقه اول، دفتر فنی
تلفن :

تصاویر مرتبط