Property Agent

مرکز اسناد تصویری

آلبوم خانه کاخ گلستان گنجینه ای است از عکسهای دوره سلطنت پادشاهان قاجار به انضمام آلبوم های اهدا شده به آنان، این مرکز که سابقه گردآوری آلبوم های آن حدودا به
سال 1266 هجری قمری می رسد،سابقه ای حدود 170 سال را دارد. آلبوم خانه کاخ گلستان، یکی از غنی ترین مجموعه ...

پیشینه مرکز اسناد تصویری:

آلبوم خانه کاخ گلستان گنجینه ای است از عکسهای دوره سلطنت پادشاان قاجار به انضمام آلبوم های اهدا شده به آنان، این مرکز که سابقه گردآوری آلبوم های آن حدودا به سال1266 هجری قمری می رسد،سابقه ای حدود 170 سال را دارد. آلبوم خانه کاخ گلستان، یکی از غنی ترین مجموعه عکسهای جهان است در این مجموعه عکسهایی از سفرها، مراسم، تصاویر شخصی از جمله زنان به ویژه همسران شاه را در خود جای داده است، آلبوم خانه شامل 1520 آلبوم و حدودا 9000 شیشه یکی از مهم ترین مخازن دنیا و دومین مخزن عکس و فیلم بعد از (British Museum) در کشور انگلستان می باشد. آلبوم های مذکور شامل عکس های ساه و سفید، رنگی و لیتوگراف و غیره می باشد.

*مسئول: زهرا(هلن) اسدیان
*آدرس: میدان پانزده خرداد، کاخ گلستان، ساختمان مدیریت
*تلفن: 8- 33113335 داخلی206

تصاویر مرتبط

Enter Title

لینکهای مهم