انتشارات

هزار و یک شب در هزار و یک نقش (آخرین گفتگوی شهرزاد و صنیع الملک در کاخ گلستان)

هزار و یک شب در هزار و یک نقش (آخرین گفتگوی شهرزاد و صنیع الملک در کاخ گلستان)
   

ناشر: کاخ گلستان

تاریخ نشر: شهریور1396

تعداد صفحات:150

زبان: فارسی

 

مدیر سایت امتیاز به خبر :