انتشارات

صد كلمه قصار حضرت علي عليه السلام

صد كلمه قصار حضرت علي عليه السلام

( از روي نسخه خطي نفيس متعلق به سنه 1029 ه.ق به خط استاد عبدالجبار )
ناشر :كاخ گلستان تاریخ نشر : 1375

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط